Om Fortum Fiber

Fortum Fiber er et selskap i Fortum Oslo Varme-konsernet. Vi benytter Fortum-konsernets fjernvarmeinfrastruktur for rask, sikker og kostnadseffektiv utbygging av neste generasjons fibernett i Oslo.

Fortum Oslo Varme er 50/50 eid av Oslo kommune og Fortum. Som en del av Fortum-konsernet inngår vi i et internasjonalt energiselskap med 9000 ansatte i 10 land.

Vi har base sentralt i Oslo og har team klart til å hjelpe din virksomhet med løsninger for deres behov.


Kontakt oss:
Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan løse ditt behov. Send epost til kontakt@fortumfiber.no eller ring oss på + 47 22 43 59 80.


Besøksadresse:
Askekroken 11, 0277 Oslo

Postadresse:
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo

Epost:
kontakt@fortumfiber.no

Telefon:
+ 47 22 43 59 80

© Fortum Fiber Copyright 2020