Dekning

Vi dekker alle viktige kommunikasjonsknutepunkter for nasjonale og internasjonale operatører som befinner seg i Oslo;
Tier 1 og 2 datasentere, NIX, Broadcasting hubs og internasjonale teleoperatørers utvekslingspunkter.

Vi dekker også alle ulike næringstette områder i Oslo. Det gjør oss til et naturlig førstevalg som leverandør av mørk fiber helt frem til våre kunders sluttbrukere.

Gjennom fjernvarmeinfrastrukturen i Oslo kan vi også levere til et stort antall boligsammenslutninger i ulike deler av Oslo.

Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan løse ditt behov. Send epost til kontakt@fortumfiber.no eller ring oss på + 47 22 43 59 80.

Dekningsområdet utvides fortløpende etter hvert som nettet bygges ut.
Fortum Oslo Varmes konsesjonsområde. Fortum Fiber bygger primært i dette området, men gjør også leveranser utenfor, basert på kunders kortsiktige og langsiktige behov.

Besøksadresse:
Askekroken 11, 0277 Oslo

Postadresse:
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo

Epost:
kontakt@fortumfiber.no

Telefon:
+ 47 22 43 59 80

© Fortum Fiber Copyright 2020