Nettet vårt

Nettdesign, arkitektur, dimensjonering og kabelvalg er basert på å kunne tilby mørk fiber med markedsledende prestasjoner. Alle deler av fibernettet er designet, planlagt og dokumentert av oss. Siden vi planlegger og strukturerer slik vi gjør krever nye leveranser minimalt med arbeid i eksisterende nett. På denne måten sikrer vi at etablerte forbindelser i liten grad påvirkes av arbeid i nettet. Dette fører i sin tur til et robust nett med færre feil og driftsforstyrrelser slik at vi kan stå inne for tekniske ytelser og oppetid som overgår andre fibertilbydere i markedet.

Vi planlegger, bygger, eier og kontrollerer egne føringsveier. Alle føringsveier er i bakken, og siden vi primært legger trekkerør sammen med fjernvarmeinfrastruktur ligger våre fiberkabler dypere i bakken og bedre beskyttet enn kabler i tradisjonelle telenett.
Nettet vårt er bygget med to enkle mål for øyet:
1 - Å levere mørk fiber med markedets beste tekniske ytelser.
2 – Å være det mest robuste nettet