Visjon

Vår visjon er "FIBER TIL ALLE"

Den digitale transformasjonen av samfunnet pågår for fullt. Stadig flere mennesker, organisasjoner og ting blir tilkoblet et verdensomspennende digitalt nett som binder sammen alt og alle. Uten robust fiberinfrastruktur til å frakte de datamengdene som skapes vil digitaliseringen bremse opp og det vil oppstå digitale klasseskiller. Fortum Fiber bruker sin unike posisjon for å bidra til fibertilgang for alle gjennom Fortum-konsernets infrastruktur, forretningsmodeller basert på sirkulærøkonomi og visjonen om å aktivt bidra til en renere verden.

Vi er brennende opptatt av å bygge og tilgjengeliggjøre infrastruktur i form av svart fiber, og å gi våre kunder frihet til total ende-til-ende kontroll på alt de transporterer over dette nettet. Siden vi ikke leverer verdiøkende datakommunikasjon, systemintegrasjon eller datasentertjenester er vi heller ikke i konkurranse med våre kunder.

Som den første nasjonale teletilbyder i verden har Telenor kommunisert en dato for nedleggelse av kobbernettet. Tidspunktet er satt til 2022. Dette betyr at det skal på plass et stort antall nye fiberaksesser til private og bedrifter i Norge innen kobbernettet stenges. Fortum Fiber er perfekt posisjonert til å ta en sentral rolle som fiberleverandør til IT- og telekomøkosystemet i Oslo før kobbernettet leggs ned.